Groencompost kopen in m³ Big Bag aan huis geleverd – kies aantal

 159,95 559,95

Groencompost GFT in Big Bag aan huis geleverd alle kosten inbegrepen.

PRODUCTBESCHRIJVING
Groencompost is een product verkregen door een gecontroleerde aërobe compostering van
groenafval (hoofdzakelijk bestaande uit snoeihout met een maximale diameter van 10 cm,
planten(resten), haagscheersel, bladeren, gazon en wegbermmaaisel) tot volledige rijping,
voorafgegaan of gevolgd door mechanische behandelingen (verkleining, zeving etc.).
Het product heeft tijdens de fabricage een natuurlijke verhitting (60°C of meer) van de volledige
massa ondergaan gedurende tenminste 4 dagen.
Indien het product ten minste 22 % organische stof bevat, mag de kwalificatie “rijk aan
organische stof” aan de benaming worden toegevoegd.

SAMENSTELLING EN VEGETATIE TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  • Droge stof: min. 55%
  • Organische stof: min. 16%
  • pH (water): tussen 6,5 en 8,5
  • pH 6,5 – 8,5 bij levering.
  • Alle gebruikte grondstoffen zijn aan sterke keuringsnormen onderworpen en goed bevonden voor levering en inmenging.
Wissen